சீகா வைரஸ் கொண்டு புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை

சீகா வைரஷ் சர்வதேச அளவில் மனிதர்களுக்கு பெரும் தீங்கை ஏற்படுத்தும் வைரஸாக இப்போதும் நிலவுகிறது. குழந்தைகளின் மூளையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற இந்த வைரஸைக் கொண்டு, வயதுவந்தவர்களின் மூளைப் புற்றுநோயைக் குணப்படுத்த முடியும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் இதனை அறிவித்துள்ளனது. இந்த சிகிச்சை முறைமை விலங்குகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட […]