12000 வருடங்களுக்கு முந்திய மனிதத் தடயங்கள் இலங்கையில்

12 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

அனுராதப்புரம், கொங்ராம குளம் பகுதியில் இதற்கான தொல்பொருள் தடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பௌத்த பல்கலைக்கழக பிக்குமாணவர்களின் ஆய்வுக் குழுவினர் இதனை கண்டறிந்துள்ளனர்.

அங்கு 7 கல்வெட்டுகளும் காணப்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *