11 ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள நட்சத்திரத்தில் இருந்து மர்ம சமிக்ஞை

11 ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ள நட்சத்திரம் ஒன்றில் இருந்து மர்மமான சமிக்ஞைகள் கிடைத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கரிபியன்தீவுக் கூட்டத்தின் பியோடோ ரிகோ பல்கலைக்கழகத்தின் விண்ணாய்வாளர்கள் இதனைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

பியோடோ ரிகோ தீவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள விண்ணாய்வு தொலைநோக்கியான அரிசிபோவின் மூலம் இந்த சமிக்ஞைகள் உணரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகவும் மங்கலான ஒளியைக்கொண்ட ரோஸ்128 (ஜீ.ஜே.447) என்ற நட்சத்திரத்தின் பக்கத்தில் இருந்து இந்த சமிக்ஞை கடந்த மே மாதம் கிடைத்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எமது சூரியனைவிட 2800 மடங்கு ஒளி மங்கிய இந்த நட்சத்திரத்திற்கு பிரத்தியேகமாக கிரகங்கள் உள்ளனவா? என்பது இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *