ரென்சம்வேருக்கு 25 மில்லியன் டொலர் கப்பம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது

ரென்சம்வேருக்கு 25 மில்லியன் டொலர் கப்பம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது
ரென்சம்வேர் எனப்படும் கப்பம்பெறும் மென்பொருட்களுக்கு, கணினி பாவனையார்கள் பலர் கடந்த 2 வருடங்களில் 25மில்லியன் டொலர் கப்பமாக வழங்கி இருப்பதாக தெரியந்துள்ளது.

கூகுல் நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கை ஒன்றில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்மைக்காலமாக பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்த வொன்னக்ரை மற்றும் பெட்டியா போன்ற கப்பம்பெறும் மென்பொருட்கள் போன்று, கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பல மென்பொருட்கள் கணினி பாவனையாளர்களின் ஆவணங்களை முடக்கி, கப்பம் பெற்றுள்ளன.

இதேவேளை நாளுக்குநாள் இவ்வாறான கப்பம்பெறும் மென்பொருட்களை எழுதுகின்ற மென்பொருளாளர்கள், மிகுந்த சாதுர்யமாக செயற்பட்டு வருவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அவர்களால் எழுதப்படுகின்ற கப்பம்பெறும் மென்பொருட்கள், வைரஸ் எதிர்ப்பு மென்பொருட்களால் அடையாளம் காணவோ, கட்டுப்படுத்தவோ முடியாதனவாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *