புதிய நிலவு கண்டுபிடிப்பு

சூரிய மண்டலத்துக்கு வெளியில் நெப்டியூன் கிரகத்துக்கு ஒப்பான அளவில் புதிய நிலவு ஒன்றை நாசாவின் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர்.

இது வியாழன் கிரகத்தை ஒத்த அளவான மற்றுமொரு கிரகத்தை சுற்றி வலம் வரும் இந்த துணைக்கோள், நாசாவின் கெப்லர் தொலைநோக்கி ஊடாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை ஹபல் தொலைநோக்கி ஊடாக எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம்முதல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த விஞ்ஞானிகள் தீர்மானித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *