நீரிழிவு தின விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

உலக நீரிழிவு தினத்தினை முன்னிட்டு எல்ல பிரதேச சுகாதார சேவைகள் காரியாலயம் மற்றும் சுகாதார பரிசோதனை அதிகாரிகளும் இணைந்து ‘சீனி இன்றி சுவைப்போம்’ எனும் தொனிப்பொருளில் நடத்திய நோய்கள் வரமுன் தடுக்கும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

 

படங்கள் – சுரேஷ்

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *