நாசா – சர்வதேச விண்ணாய்வு மையம், இலங்கை வான்பரப்பில் (நேர அட்டவணை இணைப்பு)

சர்வதேச விண்ணாய்வு மையம் இந்த நாட்களில் இலங்கை வான்பரப்பில் தென்படுகிறது.

இதனை வெறுங்கண்களால் இலங்கையர்களால் பார்க்க முடியும் என்று நாசா அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை வான்பரப்பில் இந்த விண்ணாய்வு மையம் தென்படும் நேர அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *