தடுப்பில் இருந்த 69 மீனவர்களுக்கு விடுதலை

இலங்கையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மேலும் 69 இந்திய மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வவுனியா நீதிமன்றங்கள் அவர்களை விடுவித்துள்ளன.

விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் சட்டரீதியான செயற்பாடுகளின் பின்னர், இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர்.

ஏற்கனே 20 மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இன்னும் 71 இந்திய மீனவர்கள் இலங்கையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ்

Related News

ரயில் சாரதிகள் மீண்டும் போராட்டம்

அதிபர் அவமானப்படுத்தப்பட்டமை – விசாரணைக்குழு

பிணை முறி அறிக்கை குறித்து இன்று தீர்மானம்

பாப் இசை சக்கரவர்த்தி ஏ.ஈ. மனோகரன்

கட்சி தலைவர்களின் கூட்டம் இன்று

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *