சுனாமியால் 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உயிரிழந்த மனிதன்

பப்புவா நியுகினியில் 6000 வருடங்களுக்கு முந்திய ஹோமோ இரெக்டர்ஸ் மனித இனத்திற்கு உரிய மண்டை ஓடு கடந்த 1929ம் ஆண்டு மீட்கப்பட்டது.

அதன் பின்னர் புதிதாக குறித்த மண்டை ஓடும்,  அது மீட்கப்பட்ட அய்தாபே நகரும் ஆய்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டன.

இதில் அங்கு 6000 வருடங்களுக்கு முன்னர் சுனாமி ஏற்பட்டமையும், அதில் உயிரிழந்த ஒருவரின் மண்டையோடே பப்புவா நியுகினியில் மீட்கப்பட்டமையும் தெரியவந்துள்ளது.

நியு சௌத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் இதனைத் தெரிவித்துள்ளனர்

இதன்படி உலகில் சுனாமியால் கொல்லப்பட்ட முதலாவது மனிதரின் மண்டையோடாக இது இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *