சமோவா தீவில் ஆரம்பமானது 2018

2018ம் ஆண்டு இன்று ஆரம்பிக்கிறது.

இந்த ஆண்டின் முதலாவது சூரிய உதயம் சமோவா தீவில் இடம்பெற்றது.

அத்துடன் இன்றையதினம் சுப்பர் மூன் என்று அழைக்கப்படும், வழமையை விட 14 சதவீத அதிக பிரகாசமான பௌர்ணமி ஏற்படும்.

இந்த அதி பிரகாசமான நிலவினை இலங்கையர்களும் காணலாம்.

அனைவருக்கும் மிகச்சிறந்த திருப்பு முனையை வழங்கும் ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமைய ஐவரி செய்திகளின் வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *