கூகுல் நிறுவனத்துக்கு $2.7 பில்லியன் அபராதம்

கூகுல் நிறுவனத்துக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நீதிமன்றத்தால் அதி கூடிய அபராதத் தொகையான $ 2.7பில்லியன் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமது தேடுதல் தளத்தில் தமது நிறுவனத்தின் விற்பனைப் பொருட்களுக்கு முதன்மை இடம் வழங்கியதாக கூகுல் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனை அடுத்தே இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அபராதத்தை 90 நாட்களுக்குள் செலுத்த தவறினால், மேலதிக தண்டப்பணம் அறவிடப்படும்.

சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பாக ஒரு நிறுவனத்துக்கு இதுவரையில் விதிக்கப்பட்ட அதிகூடிய அபராதமாக இந்த தொகை கருதப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *