கல்வியியற் கல்லூரிக்கான ஆட்சேர்ப்பு விண்ணப்பம் கோரல்

கல்வியல் கல்லூரிக்கு மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் எதிர்வரும் 2ம் திகதி வெளியாக்கப்படவுள்ளது.

2015 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த(உ.த) பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் 27 கற்கை நெறிகளுக்காக 4745 மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு உள்வாங்கப்படவுள்ளனர்.

இதற்கான விண்ணப்பத்தை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 24 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.

கல்வி அமைச்சு இதனை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *