ஏதிலிகளின் உணவை பறிமுதல் செய்த பொலிசார்

மானஸ் தீவில் நிர்கதியாகியுள்ள ஏதிலிகளின் நீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை பொலிசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

அத்துடன் அவர்களின் கூடாரங்களுக்கும் தடையிட்டு வைத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏதிலிகளை அங்கிருந்து வெளியேற்றுவதே இதன் நோக்கமாகும்.

அவர்கள் இன்று வெளியேறாவிட்டால், பலவந்தமாக வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்றும் பப்புவா நியு கினி பொலிசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *