எஞ்சிய மீனவர்களும் விடுவிக்கப்படுவர்

இலங்கையில் இன்னும் 70 இந்திய மீனவர்கள் தடுப்பில் உள்ளனர்.

இந்த ஆண்டு கைதானவர்களில் 89 பேர் பேர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

எஞ்சியவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக இலங்கை அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

நல்லெண்ண அடிப்படையில் அவர்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றனர்.

தமிழ்

Related News

ரயில் சாரதிகள் மீண்டும் போராட்டம்

அதிபர் அவமானப்படுத்தப்பட்டமை – விசாரணைக்குழு

பிணை முறி அறிக்கை குறித்து இன்று தீர்மானம்

பாப் இசை சக்கரவர்த்தி ஏ.ஈ. மனோகரன்

கட்சி தலைவர்களின் கூட்டம் இன்று

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *