இலங்கை வரும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உயர்மட்டக் குழு

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உயர்மட்டக் குழு ஒன்று இலங்கை க்கான விஜயத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளது.

கொழும்பில் உள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய அலுவலகத்தின் செய்திக் குறிப்பு ஒன்றில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வெளிவாறி செயற்பாட்டு சேவைகள் பிரிவின் ஆசிய திணைக்களப் பிரதி முகாமைப் பணிப்பாளர் பவுலா பம்பலோனியின் தலைமையில் இந்த குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தீவிரவாத ஒழிப்பு, சுழல்பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் போன்ற தொடர்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து இந்த குழு அவதானம் செலுத்தும்.

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை மாலைத்தீவுக்கு செல்லும் இந்த குழு, செவ்வாய்கிழமை அளவில் இலங்கை வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *