இலங்கை அணிக்கு மூன்று அனுகூலங்கள்.

இந்த மாதம் இலங்கை கிரிக்கட் அணி பங்களாதேஸுக்கான சுற்றுத் தொடரை ஆரம்பிக்கிறது.

அணிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள தலைமைப் பயிற்றுவிப்பாளர், துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் ஆகியோர் ஏற்கனவே பங்களாதேஸுக்கு பயிற்சியளித்தவர்கள்.

அத்துடன் இலங்கை அணிக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள உளவியலாளர் வைத்தியர் ஃபில் ஜோன்சியும், பங்களாதேஸுக்கு பயிற்சி வழங்கியவராவார்.

இந்தநிலையில் பங்களாதேஸுக்கு எதிரான தொடரில் இலங்கை அணிக்கு இந்த நியமனங்கள் மிகப்பெரிய வலு சேர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

கிரிக்கட்

Related News

தென்னாப்பிரிக்கா இந்திய அணிகள் இன்று மோதல்

குசல் பெரேராவிற்கு பதிலாக தனஞ்சய டி சில்வா

ஸ்டீவன் சுமித்துக்கு அபராதம்

அஞ்சலோ மெத்தீவ்ஸ் – டெஸ்ட் தொடரிலும் இல்லை?

மாற்றத்துடன் இலங்கை – பங்களாதேஸ் இன்று மோதல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *