ஆப்கானிஸ்தானின் பயிற்றுவிப்பாளராக ஃபில் சைமன்ஸ்

ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய பயிற்றுவிப்பாளராக ஃபில் சைமன்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அந்த அணிக்கான பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்த இந்தியாவின் லால்சாண்ட் ராஜ்புத்தின் ஒப்பந்தம் முறிவடைந்துள்ளது.

இதனை அடுத்து மேற்கிந்திய தீவுகளின் ஃபில் சைமன்ஸ் அந்த பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2019ம் ஆண்டு உலக கிண்ணம் வரையில் அவர் ஆப்கானிஸ்தானுக்கான பயிற்சிகளை வழங்கவுள்ளார்.


Related News

தென்னாப்பிரிக்கா இந்திய அணிகள் இன்று மோதல்

குசல் பெரேராவிற்கு பதிலாக தனஞ்சய டி சில்வா

ஸ்டீவன் சுமித்துக்கு அபராதம்

அஞ்சலோ மெத்தீவ்ஸ் – டெஸ்ட் தொடரிலும் இல்லை?

மாற்றத்துடன் இலங்கை – பங்களாதேஸ் இன்று மோதல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *