அவுஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிதான வெள்ளை முதலை

அவுஸ்திரேலியாவின் வட பிராந்தியத்தில் வெள்ளை நிறத்திலான முதலை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்குள்ள அடிலெயிட் ஆற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த முதலைக்கு முத்து என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு வெள்ளையான முதலைகள் உலகில் மிகவும் அபூர்வமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

குறித்த முதலை 3 மீற்றர் நீளமானது.

இந்த முதலை சுற்றுலாப் பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

 

#NT CROCODILE CONSERVATION & PROTECTION SOCIETY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *